Logo

VZDĚLÁVACÍ A PORADENSKÁ SPOLEČNOST +420 241 719 208 / +420 230 234 808

JAK ÚSPĚŠNĚ PRODÁVAT VÍNO

ANEB JAK DOSÁHNOUT VYŠŠÍHO PRODEJE A MÍT SPOKOJENÉHO ZÁKAZNÍKA

TRENÉR A KOUČ

Václav Šlapák

 • 20 let praxe v rozvoji obchodníků a významných firem
 • 4 roky koučem podnikatelů v gastronomii a hotelnictví
 • sommelier a majitel vinotéky
 • prezident Asociace profesionálních obchodníků v ČR (apoeu.cz)

TERMÍN A MÍSTO

3.3.2014

od 9 do 17hod
Národní vinařské centrum - kongresové prostory NVC ve Valticích

URČENO PRO

vinaře, vinotéky a restaurace

kteří se chtějí:

 • naučit obchodovat
 • efektivně a účinně komunikovat
 • poznat sami sebe a naučit se typologii zákazníka vína
 • naučit se řešit obtížné situace
 • získat podněty pro změny ve svém osobním přístupu

FORMA

interaktivní seminář

prezentace a procvičování principů, zásad a dovedností účinného obchodování s vínem, komunikace se zákazníkem; řešení modelových situací při prodávání vín a jiných produktů

ZAMĚŘENÍ

 • Na konkrétní situace při obchodování s vínem a dalšími produkty; budování vztahu, péče a řešení problémů; na změnu podnikatelského myšlení

PŘÍNOSY

 • Získáte konkrétní postupy prodeje a komunikace se zákazníkem
 • Naučíte se principy nového podnikatelského přístupu
 • Získáte poznatky lektora s mnohaletými zkušenostmi v oblasti byznysu, gastronomie, prodeje vín, cestovního ruchu a hoteliérství
 • Sdílíte své názory, zkušenosti a nové pohledy s lidmi z oboru

OBSAH

 • Principy efektivní komunikace
 • Kdo vede jednání, ten řídí obchod
 • Kdo naslouchá, ten rozumí zákazníkovi
 • Typy otázek a formy naslouchání
 • Fáze jednání
 • Verbální a neverbální komunikace
 • Principy obchodování s vínem
 • Psychologie prodeje
 • První dojem a navázání vztahu
 • Analýza požadavků a potřeb
 • Vzbuzení zájmu o vyšší prodej
 • Účinná prezentace / argumentace
 • Prodej hodnot / přínosů pro zákazníka
 • Zvládání námitek – na cenu, pochybností, odmítnutí a dalších
 • Techniky uzavření obchodu
 • Principy podnikatelského myšlení

 

 • Sebepoznání – silné a slabé stránky obchodníka
 • Typologie zákazníka vína
 • Ukázky různých přístupů dle typu zákazníka
 • Problém má dvě části: emocionální a věcnou
 • Postup při řešení problémů – stížnost, reklamace a odmítnutí
 • Příklady pro praktické uplatnění postupů ve vlastní firmě

CENA

 • Cena zahrnuje: účast na kurzu, občerstvení, manuál, a karty s klíčovými principy

1.990 Kč

(cena bez DPH)

VYBRANÍ KLIENTI, KTEŘÍ SE JIŽ SEMINÁŘŮ SKILLS ZÚČASTNILI

Silinek Gotberg Hotel Ostrov Malanik Osička Sedlák nevim Sonberk Tanzberg Sing Wine ZD Němčičky ZD Němčičky U kokrháče Etiflex

PŘIHLÁŠKA NA SEMINÁŘ

vls apo SKILLS, spol. s r.o.
Na Větrově 83/55 | 142 00 Praha 4 | Czech Republic
Jana Rakušanová
jana.rakusanova@skills.cz
+420 241 719 208 / +420 230 234 808
WWW.SKILLS.CZ